Werkwijze

Om een project zo prettig mogelijk te laten verlopen doorloopt C&V Bouw en Consultancy afhankelijk van de complexiteit en grootte van het project de volgende fasen:

Fase 1: Het begin

Elke (ver)bouw of renovatieproject start met een initiatief. Dit initiatief ligt uiteraard bij u, als opdrachtgever. Wanneer u plannen heeft om uw woning te verbouwen of te renoveren starten we met een kennismakingsgesprek. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt op ons kantoor of we komen bij u langs. Al uw wensen en ideeën worden doorgesproken waarbij wij u vrijblijvend adviseren over de bouwkundige mogelijkheden.

Fase 2: Het projectplan

Aan de hand van het oriënterende gesprek werken wij alle wensen, ideeën en mogelijkheden uit tot een concept projectplan. Op basis hiervan geven wij u een prijsindicatie. Het projectplan varieert van schetsontwerpen tot complete bestektekeningen met constructieberekeningen. Daarnaast stellen we uiteraard een planning op waarin de doorlooptijd duidelijk is aangegeven. Kortom het plan begint vorm te krijgen.

Fase 3: Alles geregeld

Wanneer we tezamen het projectplan definitief hebben gemaakt, stellen we een definitieve prijs vast. Een fixed price, waardoor u naderhand niet met aanvullende kosten wordt geconfronteerd. De volgende fase gaat in; de voorbereidingsfase. In deze fase staat het inplannen van onderaannemers centraal, het bestellen van materialen (en eventueel sanitair en tegels), het aanvragen van vergunningen, et cetera. Kortom, wij nemen u alle zorg uit handen.

Fase 4: Het (ver)bouwen

Op de geplande datum start het project onder leiding en toezicht van Elroy Verwijst. In samenwerking met de rest van het bouwteam worden de werkzaamheden geheel volgens planning uitgevoerd. Wat tot op heden slechts op papier afgebeeld stond wordt tastbaar en krijgt steeds meer vorm. De uitvoeringstechnische werkzaamheden worden vanzelfsprekend uitgevoerd met moderne ventilatie- en afzuigsystemen waardoor er stof-arm gebouwd wordt. Aan het einde van deze fase vindt de oplevering van het project plaats.

Fase 5: Nazorg

Bij de oplevering van het project beoordelen we gezamenlijk het resultaat. Hierbij moeten alle partijen tevreden zijn. Dit kan betekenen dat er nog wat puntjes op de i moeten worden gezet. Die nazorg bieden wij uiteraard, geheel vakkundig en kosteloos. Ook na de eindoplevering blijven we voor u bereikbaar en bieden wij extra nazorg waar u dat wenst.